Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25955
Nhan đề: Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam: Sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc
Tác giả: Mạnh Đức
Từ khoá: Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam
Sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Điện & Đời sống;Số 252 .- Tr.1-2
Tóm tắt: "Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc". Đó là lời khẳng định đanh thép tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng ngày 14/2/1976.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25955
ISSN: 0686-3883
Bộ sưu tập: Điện & Đời sống

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
707.62 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.