Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25955
Title: Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam: Sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc
Authors: Mạnh Đức
Keywords: Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam
Sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Điện & Đời sống;Số 252 .- Tr.1-2
Abstract: "Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc". Đó là lời khẳng định đanh thép tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng ngày 14/2/1976.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25955
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
707.62 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.