Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25960
Nhan đề: Huyện Bắc Tân Uyên: Từ vùng chiến khu anh hùng trở thành mảnh đất giàu tiềm năng cho phát triển
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Hiệp
Từ khoá: Huyện Bắc Tân Uyên
Từ vùng chiến khu anh hùng
Mảnh đất giàu tiềm năng
Phát triển
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Cộng sản;Số 927 .- Tr.92-95
Tóm tắt: Gần 45 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 5 năm (2014 - 2019) thành lập huyện, từng ngày, vùng đất Bắc Tân Uyên không ngừng phát triển. Từ một khu rừng - chiến khu trong kháng chiến, giờ đây Bắc Tân Uyên đã trở thành mảnh đất màu mỡ bởi những vườn cao-su bạt ngàn, nhiều trang trại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, đáng chú ý là có vùng chăn nuôi tập trung áp dụng công nghệ cao với quy mô lớn,... góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25960
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
772.25 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.