Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25984
Nhan đề: Chính sách Trung Đông của Nga: Sự trở lại của một cường quốc có trách nhiệm
Tác giả: Hà, Mỹ Hương
Đoàn, Văn Khải
Từ khoá: Chính sách Trung Đông của Nga
Sự trở lại của một cường quốc có trách nhiệm
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 940 .- Tr.99-104
Tóm tắt: Do giữ vị thế địa - chiến lược quan trọng nên khu vực Trung Đông luôn thu hút sự quan tâm của Liên Xô trước đây cũng như của nước Nga hiện nay. Từ đầu thế kỷ XXI, chính sách của Nga đối với khu vực Trung Đông được thể hiện trong những văn bản đối ngoại quan trọng nhất, như Học thuyết chính sách đối ngoại. Thực tế trong những năm gần đây, chính sách Trung Đông của Nga đã đạt được những thành công, giúp gia tăng vai trò, vị thế của Nga tại khu vực địa - chính trị xung yếu này.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25984
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.