Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25987
Title: Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của những bệnh nhân nam vô sinh không có tinh trùng
Authors: Nguyễn, Hoài Bắc
Phạm, Minh Quân
Nguyễn, Cao Thắng
Keywords: Bất sản ống dẫn tinh
Bất thường nhiễm sắc thể
Vô sinh không có tinh trùng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 123, Số 07 .- Tr.147-157
Abstract: Không có tinh trùng trong tinh dịch gặp ở 1% nam giới nói chung và xấp xỉ 10 - 15% bệnh nhân vô sinh nam. Tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trong só 3.386 nam giới vô sinh đến khám, tỉ lệ không có tinh trùng chiếm 15%. Nghiên cứu mô tả hồi cứu tiến hành trên 405 nam giới vô sinh không có tinh trùng cho thấy tiền sử viêm tỉnh hoàn do quai bị chiếm 18,3%; tỉ lệ bất sản ống dẫn tỉnh trên lâm sàng là 18,8%; tỉ lệ suy giảm testosterone là 37,8%; giảm thể tích tinh hoàn trên siêu âm chiếm 68,4%, tỉ lệ bất thường di truyền chiếm 23.6% (17,6% bất thường nhiễm sắc thể và 9,8% có đột biến mất đoạn nhỏ trên nhiễm sắc thể Y). Nghiên cứu cũng cho thấy có sự khác biệt đáng kể về nồng độ LH, FSH, testosterone, thể tích tinh hoàn trung bình giữa những bệnh nhân vô sinh không có tinh trùng có bất thường di truyền với nhóm không có bất thường. Đối với những bệnh nhân không có tính trùng cần phối hợp đánh giá tổng thể về lâm sàng, cận lâm sàng và di truyền trước khi quyết định trích hút tỉnh trùng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25987
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.