Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25992
Title: Thay đổi nồng độ cortisol niệu ở trẻ em trong cơn hen cấp điều trị bằng corticosteroid
Authors: Đinh, Thị Hoa
Nguyễn, Thị Diệu Thúy
Keywords: Cơn hen cấp
Budesonide
Methylprenisolon
Cortisol niệu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 123, Số 07 .- Tr.140-146
Abstract: Corticosteroid là thuốc thiết yếu trong điều trị và dự phòng hen phế quản ở trẻ em. Bên cạnh hiệu quả điều trị, thuốc có thể gây những tác dụng không mong muốn khi dùng liều cao và kéo dài. Nhằm đánh giá ảnh hưởng của corticosteroid khi điều trị trẻ trong cơn hen cấp, chúng tôi tiến hành khảo sát sự biến đổi nồng độ corfisol niệu ở trẻ trong cơn hen cấp mức độ trung bình được điều trị bằng corticosteroid đường khí dung hoặc toàn thân. Đây là nghiên cứu mô tả tiến cứu có so sánh trước sau. Mẫu nước tiêu để định lượng cortisol và creatinin niệu được thu thập ngay khi trẻ vào viện và 8h sáng ngày thứ 2 sau nhập viện. 41 trẻ nhập viện vì cơn hen cấp mức độ trung bình được chia thành hai nhóm: nhóm khí dung budesonide và nhóm tiêm tĩnh mạch methylprednisolon. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm khí dung budesonide không có sự thay đổi về tỷ số cortisol/creatinin niệu sau 2 ngày điều trị: 172,10 umol/umoil so với 97,26 umol/umol khi nhập viện (p = 0,18). Tuy nhiên, nhóm tiêm methylprednisolon có sự giảm tỷ số cortisol/creatinin niệu sau 2 ngày điều trị: 89,52 umol/umol so với 361,00 umol/umol với (p = 0,015). Sử dụng corticosteroid khí dung ít làm thay đổi nồng độ cortisol hơn so với sử dụng corticosteroid đường toàn thân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25992
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.