Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25994
Nhan đề: Lễ hội Cúng Trăng sản phẩm du lịch độc đáo
Tác giả: Trương, Thị Kim Thủy
Từ khoá: Lễ hội Cúng Trăng
Sản phẩm du lịch độc đáo
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 04 .- Tr.44-45
Tóm tắt: Bài viết: Sản phẩm du lịch đặc thù của người Khmer Nam Bộ; Tiềm năng phát triển tour du lịch sinh thái học tâm linh.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25994
ISSN: 0866-7373
Bộ sưu tập: Du lịch Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
768.46 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.