Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25995
Title: Chi phí điều trị trực tiếp biến chứng huyết khối tĩnh mạch sau phẫu thuật 30 ngày
Authors: Bùi, Mỹ Hạnh
Dương, Tuấn Đức
Trần, Tiến Hưng
Nguyễn, Hữu Chính
Kiều, Thị Tuyết Mai
Keywords: Chi phí điều trị
Ghép cặp điểm xu hướng
Huyết khối tĩnh mạch
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 123, Số 07 .- Tr.128-139
Abstract: Nghiên cứu này nhằm đánh giá chi phí điều trị trực tiếp do biến chứng huyết khối tĩnh mạch (HKTM) 30 ngày sau phẫu thuật thông qua cơ sở dữ liệu bảo hiểm y tế quốc gia. Nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trong giai đoạn từ 1/1/2017 đến 31/9/2018 trên 816.695 người bệnh phẫu thuật từ 18 tuổi trở lên tại tất cả các bệnh viện trong cả nước. Chỉ phí điều trị trực tiếp được ước tính bằng cách sử dụng phương pháp so sánh điểm xu hướng để ước tính chênh lệch chi phí của những người phẫu thuật có cùng những đặc điểm xu hướng như tuổi, giới, loại phẫu thuật, tiền sử mắc các bệnh mạn tính. Kết quả cho thấy tần suắt mắc HKTM là 0,21% được chẩn đoán mắc HKTM sau phẫu thuật. Sau ghép cặp có 1689 cặp người bệnh có cùng điểm xu hướng được đưa vào phân tích. Tỷ lệ tái nhập viện và khám ngoại trú ở nhóm người bệnh phẫu thuật sau khi ghép cặp lần lượt là 34,1% và 61,7%. Tổng chi phí gia tăng quá trình điều trị 30 ngày sau phẫu thuật ở một người mắc huyết khối so với người không mắc khoảng 20 triệu đồng (tương đương 872,7 USD). Tổng chi phí chênh lệch khoảng 35 tỷ đồng (tương đương 1.473.990 USD).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25995
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.