Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25996
Title: Khai thác du lịch từ giá trị cây sen Đồng Tháp
Authors: Nguyễn, Thị Tú Trinh
Nguyễn, Quốc Nghị
Keywords: Khai thác du lịch
Cây sen Đồng Tháp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 04 .- Tr.42-43
Abstract: Bài viết: Các điểm du lịch thu hút khách đến Đồng Tháp kết hợp với cây sen; Phát triển du lịch kết hợp với cây sen - Những điều cần làm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25996
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
841.33 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.51.151


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.