Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26008
Title: Phát triển năng lượng xanh và nhà ở xanh ở Hàn Quốc
Authors: Trịnh, Thị Phượng
Nguyễn, Hoài Sơn
Keywords: Tăng trưởng xanh
Năng lượng xanh
Nhà ở xanh
Hàn Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 10 .- Tr.68-77
Abstract: Trong các nước Châu Á, Hàn Quốc đang nổi lên như một quốc gia tiên phong trên con đường tăng trưởng xanh. Năm 2008, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Hàn Quốc đã công bố “Chiến lược tăng trưởng xanh” nhằm ứng phó với những vấn đề môi trường và năng lượng. Tại các thành phố lớn, Hàn Quốc đặt mục tiêu tăng cường khả năng tự cung cấp năng lượng bằng việc phát triển các dự án năng lượng xanh (năng lượng tái tạo), xây nhà ở xanh, từ đó chuyển đổi mô hình đô thị hướng tới “thành phố xanh các bon thấp” trong tương lai. Đến nay, sau 10 năm thực hiện chiến lược, các dự án năng lượng xanh ở Hàn Quốc đã mang lại những kết quả tích cực, nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định, do sự phối hợp không nhất quán giữa chính quyền trung ương với chính quyền địa phương và sự tham gia chưa mạnh mẽ của cộng đồng vào các hoạt động dự án.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26008
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.52 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.78.142


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.