Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26014
Title: Sự chuyển đổi các phương tiện truyền thông của Công giáo ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Quế Hương
Đỗ, Thu Hương
Keywords: Phương tiện truyền thông
Tôn giáo
Công giáo
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 10 .- Tr.112-116
Abstract: Truyền thông là sự trao đổi thông tin giữa hai hoặc nhiều người. Ngày nay, ngoài các phương tiện truyền thông truyền thống, còn có mạng internet. Đây là phương tiện truyền thông hiệu quả nhất. Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam, trong đó có Công giáo, đã và đang sử dụng phổ biến mạng internet trong hoạt động truyền thông của mình. Thông qua mạng internet, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tuyên truyền, giới thiệu giáo lý, giáo luật với toàn thể “dân Thiên Chúa”. Điều đó góp phần củng cố đức tin Công giáo tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26014
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.