Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26014
Nhan đề: Sự chuyển đổi các phương tiện truyền thông của Công giáo ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Thị Quế Hương
Đỗ, Thu Hương
Từ khoá: Phương tiện truyền thông
Tôn giáo
Công giáo
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 10 .- Tr.112-116
Tóm tắt: Truyền thông là sự trao đổi thông tin giữa hai hoặc nhiều người. Ngày nay, ngoài các phương tiện truyền thông truyền thống, còn có mạng internet. Đây là phương tiện truyền thông hiệu quả nhất. Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam, trong đó có Công giáo, đã và đang sử dụng phổ biến mạng internet trong hoạt động truyền thông của mình. Thông qua mạng internet, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tuyên truyền, giới thiệu giáo lý, giáo luật với toàn thể “dân Thiên Chúa”. Điều đó góp phần củng cố đức tin Công giáo tại Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26014
ISSN: 1013 - 4328
Bộ sưu tập: Khoa học Xã hội Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.