Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26014
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Quế Hương-
dc.contributor.authorĐỗ, Thu Hương-
dc.date.accessioned2020-06-23T03:26:38Z-
dc.date.available2020-06-23T03:26:38Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1013 - 4328-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26014-
dc.description.abstractTruyền thông là sự trao đổi thông tin giữa hai hoặc nhiều người. Ngày nay, ngoài các phương tiện truyền thông truyền thống, còn có mạng internet. Đây là phương tiện truyền thông hiệu quả nhất. Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam, trong đó có Công giáo, đã và đang sử dụng phổ biến mạng internet trong hoạt động truyền thông của mình. Thông qua mạng internet, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tuyên truyền, giới thiệu giáo lý, giáo luật với toàn thể “dân Thiên Chúa”. Điều đó góp phần củng cố đức tin Công giáo tại Việt Nam.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesKhoa học xã hội Việt Nam;Số 10 .- Tr.112-116-
dc.subjectPhương tiện truyền thôngvi_VN
dc.subjectTôn giáovi_VN
dc.subjectCông giáovi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleSự chuyển đổi các phương tiện truyền thông của Công giáo ở Việt Nam hiện nayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.