Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26019
Title: Điểm lại các nghiên cứu hóa học và hoạt tính sinh học một số loài sinh vật biển Việt Nam trong giai đoạn 2013 – 2017
Authors: Nguyễn, Xuân Cường
Nguyễn, Xuân Nhiệm
Nguyễn, Văn Thanh
Bùi, Hữu Tài
Đoàn, Thị Mai Hương
Phạm, Văn Cường
Nguyễn, Hoài Nam
Phạm, Quốc Long
Phan, Văn Kiệm
Châu, Văn Minh
Keywords: Sinh vật biển Việt Nam
Bọt biển
San hô
Hoạt tính sinh học
Da gai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 01 .- Tr.01-19
Abstract: Bài viết trình bày tóm tắt các nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học một số loài sinh vật biển Việt Nam trong giai đoạn 2013 – 2017 nhằm đem đến cho đọc giả bức tranh về nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học từ các loài sinh vật biển ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26019
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.