Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26020
Title: Nghiên cứu thành phần hóa học của lá và vỏ cây thị (Diospyros decandra) thu hái tại tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Ninh
Huỳnh, Thị Kim Mỹ
Trần, Thị Phương Thảo
Keywords: Diospyros decandra
Astragalin
Bacosine
Pentamethyleicos-2-en-1-ol
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 01 .- Tr.65-69
Abstract: Nghiên cứu công bố việc phân lập và xác định cấu trúc của các hợp chất 2Z-3,7,11,15,19- pentamethyleicos-2-en-1-ol (1), astragalin (2), beta-sitosterol (3), daucosterol (4) và bastadine (5) từ lá và vỏ cây thị thu hái tại Hưng Yên, Việt Nam. Đây là hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ cây thị và cũng là công trình đầu tiên công bố về thành phần hóa học của cây thị ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26020
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
327.79 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.