Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26022
Title: Hoạt tính sinh học và thành phần hóa học của cây bời lời nhớt (Litsea glutinosa) thu hái tại tỉnh Thái Nguyên và Thừa Thiên Huế
Authors: Phạm, Thị Ninh
Trần, Thị Phương Thảo
Keywords: Litsea glutinosa
Hoạt tính sinh học
Cây bời lời nhớt
Thành phần hóa học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 01 .- Tr.60-64
Abstract: Sự khác nhau giữa thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzyme α – glucosidase của cây Bời lời nhớt thu hái tại tỉnh Thái Nguyên và Thừa Thiên Huế. Dịch chiết cồn nước của vò cây bời lời thu hái tại Thừa Thiên Huế đã được thử nghiệm hoạt tính hạ đường huyết trên chuột thí nghiệm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26022
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
393.1 kBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.