Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26067
Title: Kom Tum đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số
Authors: Nguyễn, Văn Hùng
Keywords: Kom Tum đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ nữ
Cán bộ trẻ
Cán bộ người dân tộc thiểu số
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Cộng sản;Số 928 .- Tr.71-74
Abstract: Trong nhiều năm qua, tỉnh Kon Tum đã tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cán bộ người dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ này không những tăng về số lượng mà còn được nâng dần về chất lượng và hiệu quả công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26067
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
783.65 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.