Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26092
Nhan đề: Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Tác giả: Sơn, Minh Thắng
Từ khoá: Phát huy vai trò hạt nhân chính trị
Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Cộng sản;Số 930 .- Tr.14-18
Tóm tắt: Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ có vị trí, vai trò quan trọng, bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thế chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, xuất bản, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu khoa học lớn của đất nước. Là cấp ủy trực thuộc Trung ương, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối có chức năng lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong Khối vững mạnh.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26092
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
987.34 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.