Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26108
Title: Tỉnh Lai Châu đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh vùng biên giới
Authors: Trần, Tiến Dũng
Keywords: Tỉnh Lai Châu
Phát triển kinh tế - xã hội
Quốc phòng
An ninh vùng biên giới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Cộng sản;Số 930 .- Tr.71-75
Abstract: Những năm qua, việc đẩy mạnh kết họp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới của tỉnh Lai Châu đạt được nhiều thành tựu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26108
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.