Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26111
Title: Quân khu 7 đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường biển góp phần thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển
Authors: Trần, Hoàng Trung
Keywords: Quân khu 7
Công tác bảo vệ môi trường biển
Thực hiện chiến lược
Phát triển bền vững kinh tế biển
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Cộng sản;Số 930 .- Tr.76-79
Abstract: Biển là không gian sinh tồn, tiềm năng cho phát triển kinh tế đất nước. Song, trước vấn nạn môi trường biển như hiện nay công tác bảo vệ đang trở nên cấp thiết, đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, nhiều lực lượng tham gia để khắc phục. Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã và đang tích cực cùng toàn quân và cả nước thực hiện bảo vệ môi trường biển, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đề ra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26111
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
840.27 kBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.