Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26117
Nhan đề: Xã hội tỉnh An Giang năm 1864 qua hai vi bằng của Nguyễn Trọng Trì (1832-1899) Tôn thần đình Mỹ Thới
Tác giả: Trần, Văn Đông
Từ khoá: Xã hội tỉnh An Giang năm 1864
Qua hai vi bằng của Nguyễn Trọng Trì (1832-1899)
Tôn thần đình Mỹ Thới
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Khoa học & Công nghệ -An Giang;Số 03 .- Tr.29-31
Tóm tắt: Theo gia phả ghi nhận, dòng tộc của Nguyễn Trọng Trì có nguồn gốc lừ Quy Nhơn (Bình Định) vào Nam sau năm 1757, khi vùng đất Tầm Phong Long được vua Nặc Tôn tặng cho chúa Nguyễn để đền ơn sự giúp đỡ bảo vệ ngồi vàng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26117
ISSN: 1859-0268
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
635.59 kBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.