Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26120
Title: Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và một số vấn đề đặt ra
Authors: Nguyễn, Ngọc Dung
Keywords: Sáng kiến Ấn Độ Dương
Thái Bình Dương
Một số vấn đề đặt ra
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Cộng sản;Số 931 .- Tr.106-111
Abstract: Ra đời từ năm 2007, nhưng phải tới 10 năm sau, thuật ngữ “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" mới thực sự trở nên có ý nghĩa trên bản đồ chiến lược thế giới, Dù vẫn đang trong quá trình tiếp tục hoàn thiện, các sáng kiến, chiến lược về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vẫn nhận Được nhiều sự quan tâm của dư luận khu vực và quốc tế, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ và cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26120
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.