Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26133
Title: Ảnh hưởng của liều lượng NPK kết hợp với phân hữu cơ đến năng suất và phẩm chất cam Soàn (Citrus sinensis L) tại An Giang
Authors: Nguyễn, Văn Sơn
Lê, Ánh Như Quỳnh
Võ, Hữu Thoại
Keywords: Ảnh hưởng của liều lượng NPK
Phân hữu cơ đến năng suất
Cam Soàn (Citrus sinensis L)
An Giang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ -An Giang;Số 04 .- Tr.9-13
Abstract: Cam soàn (Citrus sinensis I.) là một trong những giống cam chủ lực trồng ở Đồng bằng sông Cửu Long, trong những năm trở lại đây diện tích trồng cam Soàn có xu hướng tăng nhanh do hiệu quả kinh tế mang lại khá cao và ít bị bệnh vàng lá greening so với giống cam sành. An Giang là một trong những tỉnh có tốc độ và diện tích trồng cây ăn quả tăng rất nhanh và lớn trong những năm gần dây.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26133
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
962.48 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.