Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26133
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Sơn-
dc.contributor.authorLê, Ánh Như Quỳnh-
dc.contributor.authorVõ, Hữu Thoại-
dc.date.accessioned2020-06-23T07:25:46Z-
dc.date.available2020-06-23T07:25:46Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-0268-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26133-
dc.description.abstractCam soàn (Citrus sinensis I.) là một trong những giống cam chủ lực trồng ở Đồng bằng sông Cửu Long, trong những năm trở lại đây diện tích trồng cam Soàn có xu hướng tăng nhanh do hiệu quả kinh tế mang lại khá cao và ít bị bệnh vàng lá greening so với giống cam sành. An Giang là một trong những tỉnh có tốc độ và diện tích trồng cây ăn quả tăng rất nhanh và lớn trong những năm gần dây.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesKhoa học & Công nghệ -An Giang;Số 04 .- Tr.9-13-
dc.subjectẢnh hưởng của liều lượng NPKvi_VN
dc.subjectPhân hữu cơ đến năng suấtvi_VN
dc.subjectCam Soàn (Citrus sinensis L)vi_VN
dc.subjectAn Giangvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của liều lượng NPK kết hợp với phân hữu cơ đến năng suất và phẩm chất cam Soàn (Citrus sinensis L) tại An Giangvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
962.48 kBAdobe PDF
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.