Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26142
Title: Rèn luyện kĩ năng so sánh cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với văn học
Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương
Keywords: Kĩ năng
So sánh
Trẻ mẫu giáo
Hoạt động
Văn học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục;Số 462 .-Tr.36-40
Abstract:  Bài viết này phân tích và đề xuất một quy trình rèn luyện kĩ năng so sánh cho trẻ trong hoạt động làm quen với văn học được tiến hành theo trình tự 5 bước: Nghe và nhận diện câu thơ so sánh; nhắc lại so sánh; đàm thoại về so sánh; nói lời so sánh; trải nghiệm so sánh. Quy trình rèn luyện này sẽ vừa giúp trẻ phát triển tư duy, vừa giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và tham gia hoạt động giao tiếp có hiệu quả hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26142
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.197.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.