Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26147
Title: Ứng phó với hành vi quấy rối tình dục của nữ học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thanh Giang
Keywords: Ứng phó với hành vi quấy rối tình dục
Ứng phó về mặt cảm xúc
Uwsng phó về mặt hành vi
Nữ học sinh trung học cơ sở và trung học phố thông
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tâm lý học;Số 11 .- Tr.33-48
Abstract: Cách ứng phó về mặt cảm xúc phổ biến nhất của nữ học sinh khi trải nghiệm trực tiếp hoặc chứng kiến người khác trải nghiệm trực tiếp hành vi quấy rối tình dục là lo lắng, sợ hãi, sau đó là giận dữ. về một hành vi, khi chưa từng trải nghiệm, phản ứng giả định được nhiều nữ học sinh lựa chọn nhất lúc bị quấy rối tình dục là trình báo bảo vệ, ban giám hiệu. Trong trường hợp đã từng trải nghiệm trực tiếp hay vừa trải nghiệm trực tiếp, vừa chứng kiến hành vi quấy rối tình dục, phản ứng được nhiều nữ học sinh thể hiện nhất khi bị quấy rối là yêu cầu thủ phạm dừng hành vi đó lại, còn khi chứng kiến là trình báo công an và nhờ người khác giúp đỡ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26147
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Hán Nôm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.