Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2614
Title: Phát triển sản phẩm du lịch cho khách du lịch ba-lô đến Hạ Long
Authors: Trần, Văn Quân
Nguyễn, Thanh Quảng
Keywords: Sản phẩm du lịch
Khách du lịch ba lô
Hạ Long
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 1 .- Tr.22-23
Abstract: Một trong những vấn đề đặt ra cho Du lịch Hạ Long hiện nay là nghiên cứu các sản phẩm du lịch nào phù hợp với đối tượng khách du lịch ba-lô, và làm sao mang lại hiệu quả cao nhất để thu hút được thị trường khách này.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2614
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.228.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.