Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2614
Nhan đề: Phát triển sản phẩm du lịch cho khách du lịch ba-lô đến Hạ Long
Tác giả: Trần, Văn Quân
Nguyễn, Thanh Quảng
Từ khoá: Sản phẩm du lịch
Khách du lịch ba lô
Hạ Long
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 1 .- Tr.22-23
Tóm tắt: Một trong những vấn đề đặt ra cho Du lịch Hạ Long hiện nay là nghiên cứu các sản phẩm du lịch nào phù hợp với đối tượng khách du lịch ba-lô, và làm sao mang lại hiệu quả cao nhất để thu hút được thị trường khách này.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2614
ISSN: 0866-7373
Bộ sưu tập: Du lịch Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.