Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26157
Title: Sử dụng E-learning trong dạy học theo dự án cho học phần Quản trị dự án đầu tư
Authors: Nguyễn, Thị Huệ
Đặng, Thị Hương Giang
Keywords: Dạy học trực tuyến
Dạy học theo dự án
Quản trị dự án đầu tư
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục;Số 460 .-Tr.1-6
Abstract: Bài viết trình bày khái quát về phương pháp dạy học dự án và hình thức dạy học trực tuyến (E-learning). Từ đó, tác giả đề xuất phương án kết hợp giảng dạy theo dự án bằng hình thức E-learning và một số kết quả bước đầu đạt được khi vận dụng phương pháp này vào dạy học đối với học phần Quản trị dự án đầu tư tại ngành Quản trị kinh doanh, khoa Kinh tế - Quản trị, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26157
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.03 MBAdobe PDF
Your IP: 34.225.194.102


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.