Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26161
Title: Thực trạng công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Authors: Nguyễn, Minh Châu
Hoàng, Văn Thao
Lưu, Bá Mạc
Keywords: Phân luồng học sinh
Trung học cơ sở
Tỉnh Lạng Sơn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục;Số 462 .-Tr.6-10,35
Abstract: Công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở có một vai trò quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống giáo dục đa dạng, đáp ứng nhu cầu nhân lực với cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo đa dạng, không những đáp ứng nhu cầu của xã hội về giáo dục và đào tạo mà còn là yêu cầu của thị trường lao động. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26161
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.135.146


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.