Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26163
Title: Triển vọng hội nhập quốc tế về khoa học xã hội tại Việt Nam: Phân tích từ dữ liệu Network of Vietnamese Social Sciences 2008-2018
Authors: Phạm, Hùng Hiệp
Keywords: Khoa học xã hội
Hội nhập quốc tế
Kết quả nghiên cứu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục;Số 462 .-Tr.29-35
Abstract: Hội nhập quốc tế là yêu cầu bắt buộc và xu thế không thể thay đổi đối với khoa học Việt Nam hiện nay. Trong đó, khi đối sánh giữa khoa học tự nhiên và công nghệ (KHTN-CN) với khoa học xã hội (KHXH), nhiều ý kiến cho rằng KHXH ở Việt Nam có mức độ hội nhập thấp hơn so với KHTN-CN. Mặc dù vậy, theo nhận thức của chúng tôi, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu thống kê, ước lượng và đánh giá một cách định lượng mức độ hội nhập của KHXH Việt Nam. Trong bài này, sử dụng nguồn dữ liệu Network of Vietnamese Social Sciences do Phòng thí nghiệm AI về Dữ liệu xã hội (AI Social Data Lab) phát triển, chúng tôi giới thiệu và phân tích một số kết quả nghiên cứu của các tác giả người Việt trong và ngoài nước trong giai đoạn 2008 – 2018 theo các khía cạnh: cá nhân nhà nghiên cứu (giới tính, ngành, hợp tác, vai trò dẫn dắt), nhóm tác giả, cơ quan công tác, ngành, địa phương… Căn cứ trên kết quả bước đầu này, một số khuyến nghị và gợi ý chính sách sẽ được đưa ra đối với các nhà làm chính sách cũng như lãnh đạo/quản lí đại học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26163
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.