Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26171
Title: Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên trong dạy học môn Kĩ thuật cho học sinh lớp 4, lớp 5
Authors: Nguyễn, Hồng Dương
Keywords: Dạy học tích hợp
Bảo vệ môi trường
Môn Kĩ thuật
Học sinh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục;Số 466 .-Tr.28-31
Abstract: Giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên cho học sinh là điều rất quan trọng, đặc biệt là ở cấp tiểu học. Vì cấp tiểu học là cấp học nền tảng, là cơ sở, là cấp học phổ cập của hệ thống giáo dục phổ thông. Bài viết đề cập vấn đề dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên thông qua một số bài học môn Kĩ thuật lớp 4, lớp 5, qua đó góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên cho trẻ từ khi còn rất nhỏ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26171
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
783.84 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.