Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26172
Nhan đề: Kết quả hoạt động KH&CN 9 tháng đầu năm thực hiện chương trình công tác 2019 của UBND tỉnh An Giang
Từ khoá: Kết quả hoạt động KH&CN
9 tháng đầu năm
UBND tỉnh An Giang
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Khoa học & Công nghệ -An Giang;Số 03 .- Tr.4-5,17
Tóm tắt: Tổ chức thực hiện khoảng 76 nhiệm vụ phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (68 nhiệm vụ cấp tỉnh, 08 nhiệm vụ cấp cơ sở).
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26172
ISSN: 1859-0268
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
676.08 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.98.97


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.