Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26187
Title: Đảng bộ quân đoàn 1: kiểm tra, giám sát gắn với trách nhiệm của người đứng đầu
Authors: Trọng Thành
Keywords: Đảng bộ Quận đoàn 1
Kiểm tra
Giám sát
Người đứng đầu
Gắn với trách nhiệm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.16-18
Abstract: Những năm qua, Đảng bộ Quân đoàn 1 luôn được UBKT Quân ủy Trung ương đánh giá là Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát. Các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp đều bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình; kết luận kiểm tra đã chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thể, đồng thời nêu ra những biện pháp khắc phục thiếu sót, khuyết điểm đối với tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26187
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
630.14 kBAdobe PDF
Your IP: 3.230.143.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.