Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26189
Title: Kết quả thực hiện dự án xây dựng mô hình trồng rau xà lách thủy canh đạt chứng nhận rau an toàn tại huyện thoại Sơn
Authors: Dương Quỳnh
Keywords: Mô hình trồng rau xà lách thủy canh
Chứng nhận rau an toàn
Huyện thoại Sơn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ -An Giang;Số 03 .- Tr.26-28
Abstract: Trong những năm gần đây, với việc ứng dụng các tiến bộ khoa học trong trồng trọt, trồng rau bằng phương pháp thủy canh đã trở nên phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, hiện tại nước ta cũng có nhiều trang trại thủy canh xuất hiện nhằm giải quyết vấn nạn về rau không an toàn, ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu và gia tăng dân số.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26189
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
692.89 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.