Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26194
Title: Phong cách làm cha mẹ theo mô hình của baumrind và mốt số kết quả nghiên cứu từ góc nhìn tâm lý học xuyên văn hóa
Authors: Mai, Văn Hải
Keywords: Lý thuyếl của Baumrind
Phong cách làm cha mẹ
Thang đo Phong cách làm cha mẹ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tâm lý học;Số 11 .- Tr.75-85
Abstract: Bài viết này làm rõ lý thuyết về phong cách làm cha mẹ của Baumrind và việc xây dựng, phát triển các thang đo từ lý thuyết này. Kết quả các nghiên cứu trên thế giới về phong cách làm cha mẹ và ảnh hưởng của phong cách làm cha mẹ tới sự phát triển của con là rất khác nhau... .
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26194
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Hán Nôm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.