Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26202
Title: Con đường mới tổng hợp 21-acetoxypregn-1,4,9(11)-trien-17α,21-diol-3,20-dion
Authors: Nguyễn, Thị Diệp
Lưu, Đức Huy
Keywords: 9α-hydroxyandrostenedione
21 -acetoxypregna- 1,4,9( l l)-triene-17α,21-dio1-3,20-dione
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 01 .- Tr.76-80
Abstract: Nghiên cứu trình bày quy trình tổng hợp 21-acetoxypregn-1,4,9(11)-trien-17α,21-diol-3,20-dion (7), hợp chất trung gian quan trọng trong sơ đồ tổng hợp các cocticoid kiểu prednisolon, dexamethason, betamethason. Trong quy trình này, áp dụng phương án acetylene để xây dựng mạch bên pregnan, áp dụng phương pháp hóa học SeO2 để tạo lập liên kết đôi – 1(2) ở giai đoạn trước khi xây dựng mạch bên cocticoid.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26202
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
350.22 kBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.