Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26213
Title: Người đảng viên gương mẫu, hết lòng với công việc
Authors: Nguyên Mạnh
Keywords: Người đảng viên gương mẫu
Hết lòng với công việc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Điện & Đời sống;Số 252 .- Tr.39
Abstract: Học Bác từ những điều bình dị, nhiều đảng viên là cán bộ, công nhân tại Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành những cá nhân gương mẫu trong sản xuất kinh doanh của Công ty.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26213
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
374.13 kBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.