Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26221
Title: PTC2: Sử dụng thiết bị bay phun thuốc khử trùng phòng chống dịch Covid - 19
Authors: Nguyên Mạnh
Keywords: PTC2
Thiết bị bay phun thuốc
Phòng chống dịch Covid - 19
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Điện & Đời sống;Số 252 .- Tr.47
Abstract: Việc sử dụng thiết bị bay phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19 được PTC2 chế tạo gọi là Rồng lửa 2, phiên bản Rồng y tế. Đây là một trong những biện pháp mà PTC2 tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều chương trình, phương án và các biện pháp ứng phó nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26221
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
449.77 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.108.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.