Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26275
Nhan đề: Quản lý nhà nước đối với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên
Tác giả: Nguyễn, Thị Thùy Dương
Từ khoá: Quản lý nhà nước
Lao động nông thôn
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Quản lý nhà nước;Số 292 .- Tr.103-105
Tóm tắt: Bài viết: Về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Thái Nguyên; Một số giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Thái Nguyên.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26275
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.