Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26276
Nhan đề: Chính sách phát triển nhà nước phúc lợi của Thụy Điển - Kinh nghiệm cho Việt Nam
Tác giả: Phạm Duy
Nguyễn, Đức Phong
Từ khoá: Chính sách phát triển
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Quản lý nhà nước;Số 292 .- Tr.106-109
Tóm tắt: Bài viết: Vương quốc Thụy Điển được biết đến như một quốc gia có mức sống cao nhất thế giới, nổi tiếng với chất lượng sống không chỉ ở châu Âu mà trên toàn thế giới; Hiệp định Saltsjobaden năm 1938 là một cơ sở mới giúp cho vai trò của Nhà nước Thụy Điển chủ động hơn trong việc điều chỉnh mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, một cơ sở của thể chế cho mô hình kinh tế - xã hội mới ở Thụy Điển; Một số kinh nghiệm cho Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26276
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.