Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26277
Title: Nghiên cứu khả năng bảo vệ chống ăn mòn của màng sơn polyuretan biến tính với trietoxyphenyl silan
Authors: Phạm, Gia Vũ
Vũ, Kế Oánh
Tô, Thị Xuân Hằng
Trịnh, Anh Trúc
Nguyễn, Anh Sơn
Nguyễn, Thùy Dương
Thái, Thu Thủy
Keywords: Chống ăn mòn
Trietoxyphenyl silan
Màng sơn
Polyuretan
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 01 .- Tr.54-59
Abstract: Nghiên cứu tính màng sơn polyuretan bằng trietoxyphenyl silan nhằm nâng cao tính chất bảo vệ chống ăn mòn cũng như tính chất cơ lý của màng sơn polyuretan. Mục đích nhằm tạo ra chất tạo màng có khả năng chịu thời tiết và bảo vệ chống ăn mòn cao.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26277
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.