Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26278
Nhan đề: Hoàn thiện chu trình quản lý ngân sách của tỉnh Luang Prabang, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
Tác giả: Dayayraone Viranon
Từ khoá: Quản lý ngân sách
Lào
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Quản lý nhà nước;Số 292 .- Tr.110-113
Tóm tắt: Bài viết: Một số kết quả đạt được trong chu trình quản lý chu trình ngân sách tại tỉnh LuangPrabang; Một số hạn chế trong chu trình quản lý ngân sách tại tỉnh Luang Prabang; Giải pháp hoàn thiện chu trình quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh Luang Prabang.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26278
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.