Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26292
Title: Tổ chức hoạt động trải nghiệm với di tích lịch sử cho học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ 1945-1975 ở trường trung học phổ thông
Authors: Trần, Vĩnh Tường
Hoàng, Thị Thiện
Keywords: Hoạt động trải nghiệm
Di tích lịch sử
Giảng dạy dự án
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục;Số 460 .-Tr.21-25
Abstract: Học tập và tổ chức hoạt động trải nghiệm với các di tích lịch sử trong giai đoạn hiện tại phù hợp với mục tiêu đổi mới giáo dục và nhu cầu học tập của sinh viên. Với các tổ chức hoạt động trải nghiệm và di tích lịch sử làm cho giờ học không còn khô khan, nặng nề và nhàm chán, giúp các em không chỉ đam mê, thấu hiểu, nghiên cứu và tìm hiểu kiến ​​thức lịch sử mà còn hình thành thái độ và động lực học tập đúng đắn để cải thiện chất lượng của môn học. Bài viết trình bày một số biện pháp và tổ chức hoạt động trải nghiệm với các di tích lịch sử cho học sinh trong giảng dạy lịch sử Việt Nam từ năm 1945-1975 ở trường trung học phổ thông. Qua đó, hình thành tính cách, phẩm chất và năng lực thiết yếu cho sinh viên giúp họ tự tin và thành công hơn sau này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26292
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.