Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26295
Title: Tác động của hạn hán đến sinh kế của ngư dân nông thôn tỉnh Ninh Thuận
Authors: Trần, Thị Tuyết
Đào, Hoàng Tuấn
Phạm, Mạnh Hà
Keywords: Dân cư nông thôn
Hạn hán
Sinh kế
Ninh Thuận
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 11 .- Tr.40-48
Abstract: Tỉnh Ninh Thuận của Việt Nam là vùng đất có khí hậu khắc nghiệt. Ở đây, hiện tượng hạn hán, thiếu nước diễn ra thường xuyên vào các tháng mùa khô, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sinh kế và đời sống của dân cư. Dân cư nông thôn là đối tượng dễ bị tổn thương do nguồn lực hạn chế và tư liệu sản xuất chính phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. Chính vì vậy, cần nâng cao năng lực ứng phó của dân cư đối với tác động của hạn hán.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26295
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.72 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.