Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26303
Title: Thực hiện công bằng về môi trường ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị lan Hương
Phạm, Văn Dương
Keywords: Công bằng
Môi trường
Kinh tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 11 .- Tr.49-56
Abstract: Công bằng về môi trường là công bằng trong việc thụ hưởng những Lợi ích từ môi trường. Thực hiện công bằng về môi trường là bảo đảm lợi ích chính đáng của tất cả mọi người. Để thực hiện công bằng về môi trờng, cần lựa chọn mô hình phát triển kinh tế bền vững. Ở Việt Nam, tình trạng bất công bằng về môi trường đang diễn ra trầm trọng trong nhiều dự án kinh tế. Nhiều người dân chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ việc môi trường bị hủy hoại, trong khi các doanh nghiệp lại được hường lợi. Để phát triển bền vững, Việt Nam cần thực hiện công bằng nói chung và công bằng về môi trường nói riêng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26303
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.