Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26316
Title: Đặc điểm và lao động của người cao tuổi hiện nay
Authors: Lê, Thị Thùy Ly
Keywords: Người cao tuổi
Quan niệm
Lao động
Định kiến
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 11 .- Tr.64-70
Abstract: Những tiến bộ mạnh mẽ của y học và sự cải thiện không ngừng điều kiện sống đã khiến người cao tuổi ngày càng trở thành một bộ phận chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu dân số của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh của xã hội công nghiệp với những thay đổi nhanh chóng về đời sống công nghệ và các hình mẫu văn hóa, người cao tuổi hiện nay đang nằm trong nhóm bị “ngoài lề hóa”. Đặc biệt, những định kiến trong quan niệm về lao động của người cao tuổi với nhiều nét thiếu tích cực đang là trở ngại chính đối với việc giải quyết vấn đề lao động của người cao tuổi. Người cao tuổi cần được hòa nhập và có thể cống hiến nhiều hơn cho xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26316
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.