Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26317
Title: Kĩ năng phòng, tránh tai nạn thương tích cho trẻ mầm non
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Nguyễn, Thị Mỹ Trinh
Keywords: Kĩ năng
Phòng tránh
Tai nạn thương tích
Trẻ mầm non
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục;Số 463 .-Tr.15-20,9
Abstract: Tai nạn thương tích gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, tính mạng và chất lượng cuộc sống của con người ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là đối với trẻ mầm non. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này nhưng việc thiếu kĩ năng phòng, tránh là nguyên nhân sâu xa nhất. Để hạn chế nguy cơ mắc và tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em thì việc tìm hiểu về tai nạn thương tích là điều cần thiết. Bài viết trình bày một số cơ sở lí luận về kĩ năng phòng, tránh tai nạn thương tích cho trẻ mầm non như khái niệm, đặc điểm, cấu trúc, các yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng phòng, tránh tai nạn thương tích của trẻ mầm non.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26317
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.