Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26324
Title: Đạo hiếu trong lịch sử tư tưởng Việt Nam thời phong kiến
Authors: Đinh, Thị Giang
Keywords: Đạo hiếu
Phật giáo
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 11 .- Tr.71-78
Abstract: Đạo hiếu trong lịch sử tư tưởng Việt Nam thời phong kiến được trình bày qua các tác phẩm như Lý hoặc Luận (Mâu Tử), Lục độ tập kinh (Khưomg Tăng Hội), Gia huấn ca (Nguyễn Trãi), Hành tham quan gia huấn (Bùi Huy Bích), Lê triều hình luật, và nhiều tác phẩm khác. Theo các tác phẩm đó, đạo hiếu là nhân cách của con người, là gốc của nhân luân, là một giá trị đạo đức xã hội cao quý của con người; kẻ bất hiếu là xấu xa nhất, có tội danh trong pháp luật. Đạo hiếu là đạo lý tốt đẹp của người Việt Nam, giúp hình thành nên một phần nhân cách của người Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26324
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.27 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.