Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26349
Nhan đề: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao *
Tác giả: Hoàng, Văn Hoan
Tống, Minh Hương
Từ khoá: Đào tạo
Đội ngũ cán bộ
Công chức cấp xã
Bồi dưỡng lý luận chính trị
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Giáo dục Lý luận;Số 296 .- Tr.64-73
Tóm tắt: Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là nhân tố quan trọng để thực thi hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. Tuy vậy, thời gian qua. không ít cán bộ, đảng viên cán bộ lãnh đạo cấp xã chưa tích cực học tập lý luận chính trị (LLCT). thậm chỉ không ít người còn có biểu hiện xem thường và lười học tập lý luận chính trị. Điều này ảnh hướng không nhỏ đến việc áp dụng lý luận vào công tác, cuộc sống. Bài viết nghiên cứu thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng công tác cán bộ quản lý cấp xã từ đó đưa ra giãi pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng lý luận cho đội ngũ cán bộ cấp xã hiện nay.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26349
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.